Strømleverandører med beste strømpriser

img

Dalene Energi

Kraft24

Spotpris
 • img
 • img
 • img

Påslag 5,9 øre/kWt

Bindingstid:ingen
Mnd Påslag:0kr
img

Fjordkraft

Spot Web

Spotpris
 • img
 • img
 • img

Påslag 5,49 øre/kWt

Bindingstid:ingen
Mnd Påslag:27kr
img

Norgesenergi

Strøm til lavpris

Spotpris
 • img
 • img
 • img

Påslag 3,49 øre/kWt

Bindingstid:ingen
Mnd Påslag:27kr
[Total: 126    Average: 4.4/5]
Se Flere
img

Eidsiva energi

InnlandsSpot

Spotpris
 • img
 • img
 • img

Påslag 5.75 øre/kWt

Bindingstid:ingen
Mnd Påslag:49kr
img

Fjordkraft

Garantistrøm

Variabel
 • img
 • img
 • img

kWt pris: 19,90 øre/kWh

Bindingstid:ingen
Mnd Påslag:19kr
img

Telinet Strøm

Telinet Strøm

Spotpris
 • img
 • img
 • img

Påslag 8,9 øre/kWt

Bindingstid:
Mnd Påslag:0kr

RELEVANT INFORMASJON OM KRAFTPRISER

Hvordan påvirker denne utviklingen den norske spotprisen på strøm?

Dette gjelder også for norsk strøm. Høye strømpriser på kontinentet, kombinert med en stadig utbygging av overføringsledninger, betyr at den norske strømprisen kommer til å stige. Når mulighetene for fri overføring først er til stede, vil vi se at den norske kraftprisen anpasses til den europeiske spotprisen. Om man tar med den stadige trenden til å fristille offentlige og kommunale foretak, eller til rett ut å selge kommunale kraftverk til private aktører, så styrkes denne framtidsutsikten ytterligere. I løpet av de neste tiårene vil strømpriser stige kraftig.

Hva kan forbrukerne gjøre for å sikre seg lavere strømpriser med hensikt til de større trendene?

Som forbruker må man for å sikre seg billigere strøm i tiden fremover, være beredt på å bytte strømleverandør oftere. Man må også være forberedt på at markedsprisene i det hele kommer til å stige. Det vil si at alle leverandører av strøm kommer til å bli dyrere, selv om det fortsatt vil finnes billigere og dyrere tilbydere av strøm.

Det viktigste som man da som enkel konsument kan gjøre, er å holde seg informert om utviklingen, og å ta seg tiden til å sammenligne strømpriser. Dette kan virke brysomt, og det er “papirarbeid” som mange kanskje kvier seg for, men det finnes gode hjelpemidler for å gjøre det enkelt og smertefritt. Man trenger ikke å surfe fra nettsted til nettsted for å finne ut hva de forskjellige strømleverandørene har å tilby. Vi har samlet den informasjonen du trenger for å sikre deg lavere strømpriser.

Spotpris på strøm er som regel det billigste

Det finnes en god del undersøkelser på emnet, gjort av flere forskjellige forbrukersider, så vel som av <a href=”http://nve.no”>NVE </a>(Norges Vassdrags- og Energidirektorat), som viser at de fleste betaler for mye for strømmen. For helheten av norske hjem, snakker vi har om rundt halvparten av husstandene, som sammenlagt betaler for høye strømpriser. Det samlede tapet for disse forbrukerne regnes sammen til rundt en milliard kroner per år. Det betyr at mange har en del penger å spare, ved å bytte til en leverandør som tilbyr rimeligere strømpriser.

Mye av grunnen til at folk betaler for mye for strømmen er at de har valgt avtaleformer som fokuserer på en fastpris på strømmen. Det betyr at leverandøren tar på seg den relative risikoen med å forsikre om at han kommer til å levere strømmen til en fast pris, året rundt, eller så lenge som avtaleperioden varer. Den relative forskjellen i det man betaler med en fastprisavtale, i forhold til en spotpris-avtale på strøm, utgjør nok en stor del av den tapte milliarden som NVE beretter om. Om man velger en spotpris-avtale så vil man i det lange løp tjene på det, men man er på den andre siden ikke forsikret mot plutselige hopp i strømprisen. Man kan regne med å måtte betale mer for strømmen på vinteren, når det er større etterspørsel etter strøm, enn om man hadde hatt en fastprisavtale. Man er heller ikke sikret mot uforutsette hopp i strømprisene, som hvis det for eksempel regner for lite i en periode på sommeren, eller om snøsmeltingen på høyfjellet på Vestlandet skulle utebli. Risikoen er likevel moderat, og man sparer penger om man tar den på seg.

Ting man må passe seg for når man velger en billig spotpris-avtale fra en av de billigste strømleverandørene

Konkurransen om kundene på det norske kraftmarkedet er hard, noe som sikrer lave kraftpriser for sluttbrukeren av strømmen som selges. Dette har ført til at flere billige strømleverandører forsøker å øke sin fortjeneste med noe som man kan betegne som sleipe triks. Om man velger seg en leverandør som tilbyr lavere strømpriser, så kan man regne med at man blir oppringt etter en uke eller to, med et “supert tilbud”, hvor selgeren fra det gitte selskapet vil forsøke å få deg til å veksle avtale til en annen avtaleform som selskapet også tilbyr. Her vil gjerne begreper som “forsikring” eller “økt sikkerhet” bli tatt i bruk. Da er det bare å lukke ørene.

Grunnen til at dette skjer er at det finnes noen strenge begrensninger for markedsføring av strøm-avtaler i Norge, som utelukker en bredere markedsføring. Den utelukker likevel ikke “rådgivende service-samtaler” med kundene.

Som regel vil man få tilbud om en avtale som inkluderer en vektet spotpris. Siden spotpriser har fått et meget godt omdømme i det siste, forsøker nemlig flere aktører å tøye begrepet, av hensyn til markedsføringsøyemed. Spotpriser av denne typen er gjerne urene spotpriser som tar utgangspunktet i dagsprisen når dagsprisen er på sitt høyeste, og regner ut ditt forbruk på grunnlag av dette. Dette tjener selskapet på, siden de fleste privatpersoner ikke bruker mest av egen strøm på dagtid, men heller utover ettermiddagen og kvelden, når bedrifter og butikker er stengte.

 

Vår Strømkalkulator hjelper deg med enkelt å finne de billigste leverandørene av strøm

Med vår strømkalkulator kan du enkelt finne frem til de beste leverandørene for dine behov. Her har du nemlig muligheten til å sammenlikne strømpriser fra alle de beste og billigste strømleverandørene. Vanligvis så vil strømleverandører med spotpris på strømmen være de som ligger øverst på listen når vår strømkalkulator har gjort sitt lille regnestykke.

Det lønner seg å sammenligne kraftpriser

Kort sagt lønner det seg å sammenlikne de kraftpriser som vi presenterer på våre sider, men man må passe seg for forsøk fra selskapets side, på å “oppgradere” den avtalen som man finner hos oss. Den som med jevne mellomrom leter etter det selskapet med lavest strømpriser, som vises på vår oppdaterte strømkalkulator, vil til en hver tid finne gode spotpris-avtaler på strøm. Hos oss er det enkelt å sammenligne strømpriser.

Analyse av trender for strømpriser og sammenkoplingen med andre kraftpriser på det internasjonale markedet

Kraftprisene har økt i løpet av de siste tiårene, og det finnes forskjellige grunner til dette. På den andre siden har internasjonale hendelser også ført til at kraftprisene har sunket. Vi kan først se litt på de lange linjene, og på hvordan den internasjonale politikken har påvirket prisingen av forskjellige former for energibærere, for så å se på årsakene for det siste prisfallet, eller lavkonjunkturen som har preget det internasjonale markedet siden fra 2015, og hvordan denne trenden kommer til å holde seg relativt stabil utover 2017. Selv om norske strømpriser er isolerte fra mange av disse hendelsene, på grunn av at den norske strømmen hovedsakelig kommer fra vannkraftverk, vil de internasjonale trendene for kraftpriser også ha en, om noe begrenset, effekt på det norske kraftmarkedet. Strømpriser kommer likevel til å øke kraftigere enn resten av prisutviklingen, i løpet av den nærmeste fremtiden.

Den generelle trenden som vi ser på det internasjonale kraftmarkedet i dag, har sitt utgangspunkt i erobringen av Irak, noe som lenge var planlagt. Amerikanske storselskaper hadde lenge ønsket seg en måte for å bryte OPEC sitt kartell-grep over verdens oljeutvinning, for på den måten å sikre seg bedre kontroll over internasjonale kraftpriser. Kontroll over en relativt stor andel av verdens oljeutvinning resulterer i muligheten for å styre prisen på alle energibærere, i så måte også muligheten for å styre prisene på strøm, selv om strømpriser i de fleste land, også innenfor frihandelsforbund som EU, er underlagt, og ofte strengt regulert av statene.

Følgene av denne kontrollen ble uansett at de fleste energibærere, også i et forsøk på rasjonalisering, ble knyttet tettere opp mot oljeprisen. I mange land med mindre muligheter for statlige inngrep og regulering (“U-land”), som også av internasjonale hensyn er tvunget til å ha åpne markeder, førte dette skifte i økonomiske politikk til at den fattigste delen av befolkningen ikke lenger hadde råd til brennstoff, strøm og transport, så vel som at alle andre nødvendige varer økte i pris, siden prisen som regel oppstod i kombinasjon med motorisert transport, eller energikrevende produksjon. I Sør-Amerika ble supermarkedene tomme, i Nord-Afrika brøt det ut opptøyer av samme grunn i 2011.

I det rike Norge, hvor prisen på både drivstoff og brennstoff er regulerte, og hvor store inntekter hentes inn fra salg av kraft, var dette en medgangsperiode.
Om vi så spoler frem til den senere tiden, er Norge i en annen situasjon. Den siste potensielle globale økonomiske nedgangsperioden, fra 2015, ble bremset eller avverget, med en økning i utvinning av olje, både i det okkuperte Irak, så vel som hos naboen Saudi-Arabia. Dette senket inntektene fra norsk oljeutvinning. Kombinert med Høyreregjeringens politikk ble også kronen svekket, noe som har gavnet eksportnæringen. Eksport av strøm, så vel som av andre norske råvarer er på dette viset blitt gjort mer attraktive. Utstrakte handelsembargo mot den Russiske Republikken, som vanligvis tilbyr mange av de samme handelsvarene som Norge, har også ført til at norske eksportartikler har fått et større potensielt marked.

Senkningen av oljeprisen, har også hatt en noe langsom effekt på andre kraftpriser, hvor vi for tiden kan sies å befinne oss i en lavkonjunktur, som tilsvarer prisene før amerikanske selskaper sikret seg kontrollen over oljerikdommene i Irak. Dette pusterommet er likevel mest sannsynlig kortvarig. Om resten av økonomien i gjen forbedrer seg, vil vi nok se en økning i energiprisen. De facto fungerer oljeutvinningen i dag nemlig på samme måte som trykking av penger, for å sikre kapitaltilgang.

Blogg

img

Bredbånd

Få med deg nyttig informasjon og nyheter om bredbånd tjenester på bloggen vår. GET STARTED
img

Mobilabonnement

Få med deg nyttig informasjon og nyheter om mobilabonnementer på bloggen vår. GET STARTED
img

Strøm

Få med deg nyttig informasjon og nyheter om strøm relaterte emner på bloggen vår. GET STARTED